Menu
Your Cart
DİKKAT! Denizlerimizin ekosistemini korumak için tüm resif modellerimizde özellikle doğal malzemeler kullanılmaktadır. Gemi, tank, otobüs, kamyon, tren, uçak v.b hurdalar metal, plastik ve zararlı maddeler içermektedir ve firmamız bu tarz yapay resif kullanımına karşıdır.

Yapay Resif Nedir ?

Balık Evlerinin Özellikleri, Fizibilite Çalışması ve İnşası

Marmara, Ege ve Akdeniz sahil şeritlerinin coğrafya yapısı incelenecektir. Deniz suyunun tuzluluk oranı laboratuar testleri ile belirlenecektir.Bu testler ile o bölgede hangi balık türlerinin yaşayabileceği tespit edilecektir.Balık evleri  için sakin ve deniz trafiğinin olmadığı bölgeler tercih edilecektir.Dalgıçlarımız balık evleri için deniz tabanını inceleyip  uygun bölgeleri tespit edecektir. Bu balık evleri uygun bulunan bu bölgelerin deniz tabanına yerleştirilecektir.Balık evlerinin yerleştirileceği bölgenin deniz suyu derinliği 5 ile 25 metre arasında değişiklik gösterecektir.Projenin büyüklüğüne bağlı olarak balık evlerinin konuşlandırılacağı bölge balıkların korunması maksadıyla ağlar ile çevrilecektir.Marmara,Ege ve Akdeniz bölgelerinde 80 ile 130 çeşit balık türünün yaşayabileceği ortamlar sağlanacaktır. Balık evlerini, belediyelerimizin talebi üzerine memnuniyetle inşa edebiliriz. Gerektiğinden farklı balık türleri ve doğal mercan kayalıkları ithal edilerek projeye eklenebilir. Tüm projeler doğaya zarar vermeyecek şekilde hayata geçirilecektir. Farklı türden birçok balığın doğal ortamında çeşitliliğinin sürdürebilmesine de katkı sağlamış olacaktır.

Mercan Kayalıklarının Ekonomiye Katkıları

Sunni mercan kayalıkları, herhangi nedenlerle strese girip bozulmuş olan deniz altindaki bölgelerde yerleştirildikleri  ortamın tekrar kazanılmasına ve kaliteli balıkların üremesi ve gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Sunni kaya ile doğal kayanın balık yaşamı için birbirinden pek bir farkı yoktur.Mercanlar onların üzerinde yaşayan  organizmalardır. Deniz altında belirli bölgelere  yerleştirilen suni kayalar veya nesneler, deniz dibinde düzgün ve elverişli bir ortam oluşmasını ve bu ortamın inkişaf etmesiği sağlar.Böylece belli balık çeşitleri üretimi ve gelişmesi doğal bir yolla sağlanmış olur.

Sunni Kayalar kullanılarak somon balığı ve diğer ekonomik değeri yüksek balıkların üretilmesi ve doğal olarak yeni  bir habitat sağlanmış olur.

Ayrıca oluşturulan bu alanlar yerel balıkçıların imkanını, bölgeye turist gelmesini arttırır ve böylece anılan bölgede olta balıkçılığı, otelcilik, pansiyonculuk, lokantacılık, esnaf faaliyetleri, tekne gezileri gibi faaliyetlerin artması ile  ekonomik faaliyetler gelişmeye başlar.

Sunni Mercan Kayalıklarının Avantajları olarak  aşağıdakiler sıralanabilir:

Mercan  Kayalıkları deniz altında durgun su ile akıntı arasında bir bariyer oluşturarak balıkların akıntıya karşı yüzmek için daha az enerji harcamalarına ve böylece daha kısa zamanda daha semiz olmalarına sebep olur. Küçük organizmaların balıklar için doğal bir yem olmalarına imkan verir.Bu suni kayalar uygun şekilde imal edilip uygun yerlere uygun biçimde yerleştirildiklerinde deniz dibi habitatını geliştirerek kaliteli balıkların yetişmesine olanak sağlar.

Yerleştirildikleri alanın daha uzağındaki balıkların da bu alana yönlenmeleri nedeniyle balıklar için bir görsel refeans noktası gibi hizmet verir.Bir su kültürü oluşturur ve bu su kültürü içinde her çeşit balıkçılığın gelişmesine, planlanmasına ve yönetilmesine sebep olur.Kısaca suni kayaların kullanılmasına ilaveten çevre dostu alternatiflerin geliştirilmesiyle,  yapısı bozulmuş olan doğal deniz alti ortamları, sanki bir biyolojik filtre vazifesi gören bu suni kayalar kullanılarak tekrar geri kazanılır.Sunni mercan kayalıkları turizm imkanlarını ve yerel balıkçılığı arttırarak yerel yönetimlere ve ülke ekonomisine katkılar sağlar.

Ülkenin su kültürü kaynaklarını ve ekosistemini koruyarak, sürekli olarak geliştirerek gelecek nesillere de zengin bir miras bırakılmasına sebep olur.Çin, Japonya, Kore gibi uzak doğu ülkeleri yüz yılı aşkın süredir suni suni mercan kayalıkları kullanmaktadırlar.

Kuzey asya da doğal kayalar olsa idi üretilebileceği tahmin edilenin 12 katı balık stoğuna ulaşabilmişlerdi.

Japonya 18. yüzyıldan beri sunni mercan kayalıkları teknolojisini kullanmakta ve ticari balıkçılıktak dünya lideri konumundadır. Sunni mercan kayaları imali için beton, çelik ve cam takviyeli  plastik gibi yüksek kalitede malzemeler kullanılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çok eyaletinde, ticari balıkçılık atıkların imhasıyla, SCUBA su altı dalış, sportif balıkçılık, çevre iyileştirme gibi alanlarda gelişme sağlamak için sunni mercan kayalıkları programları uygulamakta ve bu iş için çoğunlukla kullanılmış araba lastikleri, inşaat molozları, kullanılmış eski arabalar, çok eski tren vagonları ve tekneler gibi atık malzemeler kullanılmaktadır. Dünyada sadece ABD ve Japonya ulusal geliştirme planına sahiptir.

Malezya ve Filipinler de sunni mercan kayalıkları imali  için kullanılmış araba lastikleri ve bambu ağaçları kullanmaktadır.

Tayvan'da bir çok eski balıkçı gemisi yeni bir  habitat oluşturmak için batırılmaktadır.

Avrupa'da 1960'ların sonlarından sonra Akdeniz sahillerinde,  İtalya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere,sunni mercan kayalıkları oluşturulmasında çalışmalar yapmaktadır ve bu alanlarda çoğunlukla bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Alaska'da somon balığı üretimini arttırmak içni sunni mercan kayalıkları uygulamaları yapılmakta ve çok başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Sunni mercan kayalıkları uygulamaları 2000 yılından itibaren çok büyük bir uygulama alanı bulmuştur.Sunni mercan kayalıkları uygulamaları 2000 yılından itibaren çok büyük bir uygulama alanı olmuştur.